Despre

Tecuci este un municipiu în judeţul Galaţi, Moldova, România. Are o populaţie de 34.871 locuitori conform recensământului din anul 2011.

Municipiul Tecuci are o suprafaţa totală de 8676 ha, pe care se află amplasate 14.500 locuinţe, din care 507 în proprietate publică şi 13.993 locuinţe din fonduri private. Suprafaţa locuibilă este de 567.213 mp din care în proprietate publică 14.410 mp şi 552.803 mp suprafaţa locuibilă din fonduri private. În ceea ce priveşte lungimea străzilor din municipiul Tecuci, aceasta este de 117 km din care 56 km reprezintă străzi orăşeneşti modernizate. Reţeaua de canalizare are o lungime de 72 km, reţeaua de distribuţie a apei potabile este de 81,1 km, iar cea de distribuţie a gazelor naturale este de 66,7 km.

Obiective turistice

Biserica Sfântul Gheorghe din Tecuci – construită în perioada 1938-1962 şi considerată a fi „catedrala oraşului”.

Parcul Central

Centru Folcloric Tecuci

Muzeul Mixt Tecuci – (paleontologie şi arheologie)

„Statuia Cercetaşului”(1916-1919);

” Monumentul Eroilor Ceferisti” (1916-1918);

„Obeliscul din Cimitirul Eroilor”;

” Aleea Personalităţilor” din Parcul Central;

Aria Naturală Protejată – „Locul Fosilifer Rateş” (Rezervaţie paleontologică Rateş -Tecuci) – care corespunde categoriei IV IUCN – Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii.